The BCC logo
BCC - The Bavarian-Contest-Club


BCC Wandkalender 2020
Home 
Über uns 
Kalender 
Historie 
Contest 
Contest-FAQ 
Projekte 
Testberichte 
Internes 
Mitglieder 
Galerien 
DA0BCC 

QSL-Karte DA0BCC

Google
Web BCC


Worked All BCC (WABCC) Rules (hrvatski) 09.01.2021
Jubilarna diploma "Worked All BCC" (WABCC)

Worked All BCC (WABCC)

Jubilarna diploma "Worked All BCC" (WABCC)

 1. U povodu 20 godina svoga postojanja, Bavarski Contest Club (BCC), član DARC-a, u suradnji sa klupskom sekcijom Landshut UØ8, izdaje u vremenskom periodu od 01.10.2003 - 30.09.2004 diplomu WABCC (20). Diplomu mogu osvojiti radioamateri i prijemni amateri širom svijeta uz uvjet da uspostave, odnosno čuju, dovoljan broj veza sa članovima BCC-a.
 2. Veze sa članovima BCC-a donose po 1 poen, sa tim da se jedan te isti član broji samo jednom. To znači, u slučaju da jedna te ista osoba radi sa više različitih pozivnih znakova, za osvajanje diplome broji se samo kao jedna osoba i može se prijaviti u zahtjevu samo sa jednim pozivnim znakom. Ukupan broj poena je suma rađenih različitih članova BCC-a. Jedna veza sa jubilarnom stanicom DAØBCC je "OBAVEZNA" i donosi takođe 1 poen. DAØBCC će biti vrlo aktivan u navedenom vremenskom periodu a narocito u svim većim svjetskim natjecanjima.
 3. Nema nikakvih Band ograničenja i sve vrste rada osim Paket-radia su dozvoljene.
 4. Za osvajanje diplome je potrebno sakupiti 20 poena. Zahtjevi sa samo jednom vrstom rada ili samo na jednom bandu će biti posebno označeni pripadajućom naljepnicom. Takođe se izdaje naljepnica za veči stepen diplome sa 30, 40, 50 itd poena.
 5. Kod zahtjeva za veći stepen je potrebno navesti broj osnovne diplome i poslati SAE + 1 IRC.
 6. Za osvajanje diplome je potrebno priložiti samo izvadak iz dnevnika i 5 Euro (Evropa) odnosno 6 $ ili 7 IRCs (stanice izvan Evrope). Do 01.10.2003 će biti pripremljen formular (zahtjev) na kojem će biti spisak svih BCC članova do tog datuma.
 7. Zahtjevi za diplomu se mogu poslati i E-mail-om. U tom slučaju je menadžer za diplomu pripremio poseban Excel-file. Taksu je potrebno onda poslati poštom na adresu menadžera.
 8. Diploma je veličine 210 x 297 mm (A4 format). Tiskana je u 4 boje na 170 g/m² teškom kartonu i pokazuje BCC amblem u sredini a u pozadini sve do sada aktivirane pozivne znakove pod zastavom BCC-a.
 9. Diploma je odobrena na Skupštini DARC-a u Augsburg-u 24/25.05.2003

 10. Sve zahtjeve je potrebno poslati najkasnije do 31.12.2004 na adresu:
  Ralf Stieber, DL9DRA
  Privatstrasse 27a
  D-01108 Dresden

Pitanja i E-mail zahtjeve slati na: wabcc@bavarian-contest-club.de.de
Za onoga tko osvoji najveći broj poena je na BCC skupu 2005.
pripremljeno specijalno iznenađenje!
URL: http://www.bavarian-contest-club.de/wabcc

Weitere Artikel zu diesem Thema :
Impressum   Datenschutzerklärung   Seitenanfang
Webmaster: Werner Maier, DL4NER 
Content Management System: fCMS v4.11 by fidion